Gej paradiranje kao protivpravan akt

london-pink-shorts_1672695iGej paradiranje ne samo da je protivprirodno ponašanje-ono je i protivpravno, takođe. Jedna od najvećih obmana kojom se koriste svi oni koji promovišu takozvana prava homoseksualaca jeste da je gej parada, zapravo, usmerena ka zaštiti ustavnih prava.

To je ordinarna glupost.

Jedan od osnovnih pravnih principa svakako jeste onaj koji garantuje zaštitu javnog poretka neke države. Javni poredak čine usvojene pravne norme u toj državi i nepisana pravila ponašanja, odnosno običaji određene sredine, kao i moralna pravila koja važe u odnosnoj sredini. Homoseksualizam je potpuno protivan javnom poretku Srbije, homoseksualizam je potpuno protivan hrišćanskoj civilizaciji. Homoseksualizam je bolest a bolest ne može da bude i nije pravo.

Ustav Srbije garantuje, kakogod, i homoseksualcima sva građanska individualna prava koja imaju i ostali građani. Logično-protipravno je bolesne osobe lišiti individualnih prava. Međutim, potrebno je ovde napraviti distinkciju između individualnih prava homoseksualaca i javne manifestacije njihove bolesti koja vređa moral ogromne većine građana i koja vulgarno nameće vrednosni sistem koji je nespojih sa esencijalnim vrednostima našeg društva. Prava homoseksualaca bila bi ugrožena ukoliko bi zakoni Srbije sprečavali, primera radi, poslodavce da zapošljavaju homoseksualce. To, naravno, u Srbiji nije slučaj. Ne postoji niti jedna pravna norma u Srbiji koja diskriminiše takve osobe.

I s time je sva priča završena.

Da je homoseksualcima zakonom ili nekim drugim pravnim aktom uskraćeno neko pravo koje imaju drugi građani Srbije to bi bilo nešto drugo. Ovako, oni nemaju pravo da traže da svoju bolest javno manifestuju kao vrednosti cele zajednice. To bi bilo isto kad bi se narkomani u Srbiji odlučili da jednom godišnje šetaju zemljom kako bi poslali poruku da je narkomanija nešto potpuno normalno. „Svi smo različiti, što da ne“. Mogli bi da kažu da je individualno pravo čoveka da se drogira. Jeste. Ali, to ne daje pravo takvom čoveku da svoju ličnu slobodu izbora da čini i pogrešne stvari nameće kao prihvatljiv obrazac koji će javno da promoviše. To je potpuno neprihvljtljivo i moralan pojedinac ima dužnost da se takvim pokušajima energično odupre.

Isti je slučaj i sa gej paradom. Ona apsolutno ne predstavlja bilo kakvu zaštitu prava, naprotiv: ona u stvari nije ništa drugo do najgrublji atak na javni poredak zemlje.

E sad, to što je levica danas toliko moćna da nameće ovo pitanje tako agresivno to je predmet neke druge analize. Činjenica jeste da je današnja Evropska unija veoma udaljena od svojih desničarskih, konzervativnih, degolovskih korena i da njeni današnji lideri promovišu sve levičarske ideje, uključujući i takozvane „seksualne slobode“. Konzervativci trebaju oštro da se protive takvim pokušajima jer oni predstavljaju ugrožavanje samih temelja kako države Srbije tako i celokupne hrišćanske civilizacije a čiji je sastavni deo i Zapadna civilizacija. Naravno, o tome se u Srbiji veoma malo priča budući da je i u njoj dominantna levičarska ideologija, svejedno da li ćosićevske ili perovićevske provenijencije. To je razlog zbog čega u srpskim medijima nećete čuti zbog čega to nema gej parada nikad na primer u Teksasu ili većini drugih američkih država i gradova. A to je Zapad da zapadniji ne može da bude.

No, vratimo se osnovnoj poruci ovoga teksta. Gej parada je protivpravan čin i stoga država mora energično da se protivi održavanju iste. Zadatak države jeste da štiti interese svojih građana, a pogotovo one interese koji su zajednički ogromnoj većini tih građana. Država ne sme, s druge strane, činiti štetu i ugrožavati građane homoseksualne orijentacije (prisluškivati ih, fizički ih ugrožavati, šikanirati i slično). Njihova individualna prava moraju biti apsolutno respektovana i zaštićena. Ukoliko je nekoj osobi učinjena neka šteta zbog njene seksualne orijentacije-nju pravosudni sistem mora efikasno da zaštiti. I to je to. Nikakva paradisanja i slične šarade nemaju mesta u ozbiljnim društvima koja na ozbiljan način vode računa o interesima svojih građana.

Lazar BRANKOVIĆ